Опанувати теоретичні основи та практичні навички аудиту, що сприятиме підготовці фахівців – економістів високої кваліфікації.У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати знання з теорії і практики аудиторської перевірки, які допоможуть у подальшій практичній діяльності та прийнятті рішень.Введення до учбового процесу дисципліни “Аудит” сприятиме формуванню у студентів навичок аудиторської діяльності.