Мета навчання: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. Задачі вивчення дисципліни: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, отримання новітньої фахової інформації з іншомовних джерел, користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру, реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.