Формування у студентів глибоких знань архітектури, складу задач, функцій та принципів побудови управлінських інформаційних систем в умовах розробки та впровадження систем управління бізнес-процесами підприємства на прикладі систем ERP-класу, що застосовується як інструмент для надання інформації необхідної та достатньої для прийняття управлінських рішень