рівень - молодший бакалавр.
спеціальність 072 "ФІнанси, банківська справа та страхування"