рівень - молодший бакалавр
спеціальність 071 "Облік та оподаткування"