Мета курсу полягає у формуванні глибокого розуміння наукової парадигми цифрової трансформації економіки та набутті системного бачення щодо її формотворчих процесів, рушійних сил, факторів, стратегій управління, можливостей та ризиків у різних секторах економіки.